Huisregels

Omdat er in de praktijk meerdere cliënten en fysiotherapeuten tegelijk aanwezig zijn hebben wij huisregels opgezet om ongelukken, en verwarring te voorkomen.

Het doel van de regels is om zowel voor cliënten, bezoekers als medewerkers een veilige en prettige omgeving te scheppen en behouden.

Onderstaand zijn de regels weergegeven:

 • Gereserveerde tijd voor een behandeling welke niet tenminste 24 uur van te voren is afgezegd wordt bij u persoonlijk in rekening gebracht.
 • Uw verzekeringspakket bepaalt de mate van vergoeding van de behandelingen fysiotherapie. Kijkt u dit alstublieft na in uw polisvoorwaarden. Dit is uw eigen verantwoordelijkheid.  Indien u geen aanvullende verzekering heeft voor behandelingen fysiotherapie, dient u de behandelingen vooruit te betalen.
 • Cliënten dienen zich volgens de algemeen geldende (fatsoen) normen te gedragen.
 • Wij behouden ons het recht voor om personen die aanstootgevend gedrag vertonen te verwijderen uit de praktijk.
  Omdat in de praktijk ook minder valide cliënten worden behandeld is het gepast dat zij de ruimte c.q. voorrang krijgen voor een zitplaats.
 • Wanneer u gebruik maakt van de oefenzaal draag dan a.u.b. schoenen waar niet mee buiten gelopen wordt.
  Wanneer u een jas of andere eigendommen in de garderobe of wachtkamer achterlaat let u dan op uw waardevolle spullen!
 • De directie is niet verantwoordelijk voor diefstal van uw eigendommen in het pand of daarbuiten (auto, fiets e.a.).
 • Parkeert u uw auto of fiets zodanig dat iedereen zijn/haar weg kan vervolgen.
 • Wanneer u tijdens eventuele wachttijden bladen leest uit de lectuur mand wilt u die dan terug leggen als u de wachtruimte verlaat.
 • We stellen het op prijs als u in de wachtkamer en behandelkamers geen gebruik maakt van uw mobiele telefoon.
  In geval van calamiteiten dient u de aanwijzingen van het personeel of de hiertoe bevoegde instantie (brandweer, politie) op te volgen.

Onze vestigingen

Kraaiennest 74

1104 CE Amsterdam
020 - 698 04 78
praktijken@fontainehoff.nl
mail deze vestiging

Koornhorst 62

1104 JB Amsterdam
020 - 695 40 75
praktijken@fontainehoff.nl
mail deze vestiging

Volg 't Fontainehoff op Facebook

Onze kwaliteitsscore