Uw schouder is in goede handen . . .

Gespecialiseerde schouder-revalidatie

Heeft u schouderklachten? Of bent u onlangs geopereerd aan uw schouder?
Binnen onze praktijk 't Fontainehoff in Amsterdam Zuid Oost is een gespecialiseerde fysiotherapeut beschikbaar die uw optimale behandeling verzorgt.
Deze fysiotherapeut volgt continue specifieke (bij)scholing op het gebied van schouderrevalidatie en wisselt kennis uit met collegae, orthopeden en artsen.

Behandeltraject

Schouderrevalidatie is bestemd voor mensen met schouderklachten als gevolg van overbelasting, immobilisatie, trauma of na een operatie.
De klachten worden eerst zorgvuldig onderzocht en vervolgens waar nodig behandeld.
Schouder-revalidatie is vooral gericht op het verbeteren van functie, prestatie en eventuele pijnklachten van uw schoudergewricht,
met name tijdens uw dagelijkse bezigheden en in de sport.

Onze (sport)fysiotherapeut met schouder-specialisatie legt het accent op verbetering van:
– de beweeglijkheid van uw schoudergewricht
– training van de spierkracht
– coördinatie en snelheid van de spieren rondom het schoudergewricht

Wat kunt u zelf doen bij schouderklachten?

- Voor spoedig herstel is het erg belangrijk dat u uw schouder blijft gebruiken, ook al  heeft u wat pijn.
- Probeer zo normaal mogelijk door te gaan met uw dagelijkse bezigheden.
- Vermijd zware belasting en bewegingen die de pijn duidelijk verergeren.
- Indien ook kleine bewegingen al zeer pijnlijk zijn is het goed uw schouder tijdelijk  wat rust te geven. Maar probeer toch een paar keer  per dag uw arm in meerdere  richtingen te bewegen. Pak uw dagelijkse bezigheden zo snel mogelijk weer op.  Wacht daar niet mee tot de pijn helemaal is verdwenen. Als u te lang wacht wordt  uw schouder stijf en wordt het steeds lastiger uw arm weer gewoon te gaan gebruiken.


Schoudernetwerk

Onze fysiotherapeut is aangesloten bij het Schouder Netwerk regio Amsterdam (SNA). Het SNA is een groep van manueel-therapeuten en sport-fysiotherapeuten die vanuit hun interesse een specialisatie hebben opgebouwd op het gebied van schouderdiagnostiek en schouderrevalidatie.
De belangrijkste doelstelling van het netwerk is om de kwaliteit van handelen bij patiënten met schouderaandoeningen te optimaliseren. Men probeert dit doel te bereiken door het creëren van een stimulerende omgeving waarin een continue overdracht van kennis en vaardigheden plaatsvindt. 
Schouder Netwerk regio Amsterdam is onderdeel van Schouder Netwerk Nederland.

Karin Schepman kschepman@fontainehoff.nl

Schouderrevalidatie

Deze specialisatie is te vinden op de vestigingen:
  • Kraaiennest
  • Koornhorst
bekijk alle vestigingen
Deze specialisatie wordt beoefend door: bekijk alle medewerkers

Volg 't Fontainehoff op Facebook

Onze kwaliteitsscore